Privacyverklaring

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst moet u een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

 

Cookies, webbakens en hoe we ze gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat we kunnen bijhouden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

Een "webbaken" of "pixeltag" of "clear gif" is doorgaans een afbeelding van één pixel die wordt gebruikt om informatie van uw computer of mobiele apparaat door te geven aan een website.

We gebruiken cookies en webbakens om bij te houden wat u in uw winkelwagentje heeft en om u te onthouden wanneer u terugkeert naar de website, evenals om de pagina's te identificeren waarop u klikt tijdens uw bezoek aan onze site en de naam van de website die u bezoekt. bezocht onmiddellijk voordat naar de Luma-website werd geklikt. We gebruiken deze informatie om ons site-ontwerp, productassortimenten, klantenservice en speciale aanbiedingen te verbeteren. Uiteraard kunt u cookies en webbakens op uw computer uitschakelen door dit aan te geven in de voorkeuren of optiemenu's in uw browser. Het is echter mogelijk dat sommige delen van onze website niet correct werken als u cookies uitschakelt. We kunnen ook webbakens en andere technologieën gebruiken om bij te houden of onze communicatie u bereikt, om de doeltreffendheid ervan te meten of om bepaalde niet-persoonlijke informatie over uw computer, apparaat of browser te verzamelen om ons in staat te stellen een beter ontwerp te maken. toekomstige mededelingen aan u.

We kunnen contracten sluiten met derden die cookies en webbakens kunnen gebruiken en namens ons informatie kunnen verzamelen of diensten kunnen verlenen zoals creditcardverwerking, verzending, promotiediensten of gegevensbeheer. We noemen ze onze Customer Care Partners. Het is deze derde partijen volgens ons contract met hen verboden om die informatie te delen met iemand anders dan wij of onze andere Customer Care Partners.

 

Lijst met cookies die we verzamelen

In de onderstaande tabel staan ​​de cookies die we verzamelen en de informatie die ze opslaan.

 

COOKIE name

COOKIE Description

CART

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Allows pages to be displayed more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are signed into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores your Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag that, indicates whether caching is on or off.

FRONTEND

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The last product you looked at.

 

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en andere informatie. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden info@eerlijkgezond.com.

 

Beveiliging

Eerlijkgezond.com zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

 

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door Eerlijkgezond.com worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Eerlijkgezond.com, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

 

Verkoop van uw gegevens

Eerlijkgezond.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Websites van derden

Op de website van Eerlijkgezond.com kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. Eerlijkgezond.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of voor het gebruik van cookies door deze derden.

 

Uw rechten

U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@eerlijkgezond.com of door uw verzoek te sturen aan:

Eerlijkgezond.nu B.V.
Julianalaan 7 
6191 AL Beek (NL)

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Eerlijkgezond.com herziet regelmatig haar privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Eerlijkgezond.nu B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

28-5-2024